Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE

OGŁOSZENIE Dodano: 18.06.2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
odbędzie się 22 czerwca 2018r. o godzinie 9/00
w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Wiarygodna Szkoła,
INFORMACJA DLA PRZEDSZKOLAKA Dodano: 7.06.2018


Zapraszamy do zapoznania się informacją dla rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2018/19 rozpoczną naukę w klasie I w Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych
kliknij


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dodano: 7.06.2018
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informujemy, że:
-Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców naszej szkoły jest Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych
z siedzibą w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25, 43-410 Zebrzydowice reprezentowana przez dyrektora szkoły
- Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych(IOD) p. Grzegorza Pigułę, e-mail grzegorzpigula@interia.pl
- Dane osobowe rodziców i dzieci będą przetwarzane w celu prowadzenia szkolnej dokumentacji i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych wynikających z przepisów prawa oświatowego
- W zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne (np. wizerunek dziecka)- na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody
- Mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, do ich sprostowania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania do ograniczenia ich przetwarzania lub do usunięcia danych ( w określonych przypadkach).

OGŁOSZENIE Dodano: 31.05.2018
04 czerwca 2018r ( w poniedziałek) w godz. 16.30-18.00 odbędzie się dyżur nauczycielski.
Prosimy Państwa o pewne przybycie gdyż na w/w dyżurze otrzymają Państwo wykaz rocznych ocen proponowanych.

Dyrektor szkoły J. FuchsOGŁOSZENIE Dodano: 08.05.2018


W czwartek 17 maja 2018r. o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców dotyczące między innymi oceniania bieżącego uczniów oraz przygotowania do klasyfikacji rocznej.
Prosimy wszystkich rodziców o pewne przybycie.

Dyrektor szkoły J. Fuchs© t.o. 2007-2009