Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE
 
Historia

ak głosi historia pierwsza szkoła pochodziła z 1837 roku i mieściła się w jednej izbie drewnianego budynku. Jej pierwszym nauczycielem był Franciszek Wluka. Powódź w 1880 roku zabrała mały budyneczek. Druga szkoła była już większa, także drewniana, kryta gontem i mieściła również mieszkanie nauczyciela. Uroczystego otwarcia tej szkoły, dnia 8 listopada 1882 roku, dokonał ówczesny proboszcz zebrzydowickiego kościoła, ksiądz Franciszek Strzyżyk. Ponieważ szkoła wkrótce nie mogła pomieścić wszystkich dzieci w 1899 roku na posiedzeniu Przełożeństwa Gminy postanowiono wybudować nową szkołę. Już w tym samym roku przystąpiono do budowy obecnej szkoły. Budowę prowadził budowniczy Józef Kramarz z Karwiny. Szkoła kosztowała 46 000 koron. Na tę budowę Gmina zaciągnęła pożyczkę 20 000 koron, 7 200 koron otrzymano subwencji z kasy krajowej, 1 000 koron darował hrabia Larisz, a resztę zapłaciła miejscowa gmina.

Uroczystego otwarcia szkoły dokonano 16 września 1900 roku. Tak więc obecny budynek Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych jest trzecim budynkiem szkolnym i pochodzi właśnie z 1900 roku, z późniejszymi zmianami w 1912 roku.Szkoła nosiła wtedy nazwę: Szkoła Jubileuszowa Cesarza Franciszka Józefa I. Jego popiersie mieściło się w prawej niszy na wysokości pierwszego piętra do dnia 17 sierpnia 1919 roku (w lewej do dziś znajduje się figura św. Stanisława Kostki). W tym dniu porucznik wojsk polskich Jan Kwapiński popiersie to zrzucił na ziemię. Szkoła ta na ówczesne czasy była najnowocześniejszą szkołą w całym powiecie frysztackim. Już w 1912 roku dokonano w niej zmian. Przebudowano klatkę schodową, dobudowano ubikacje i dwie sale lekcyjne. Od tego czasu szkoła do dnia dzisiejszego pełni swoją funkcję w niezmienionym budynku.

Dopiero po ostatecznym podziale Marklowic szkołę przejęły polskie władze oświatowe. Stało się to dnia 16 czerwca 1924 roku. Od tego czasu kierownikiem szkoły został Jerzy Koterla, zasłużona postać dla całej miejscowości. W czasie II wojny światowej wielu nauczycieli przeżyło represje hitlerowskie. W korytarzu szkoły, przy wejściu, umieszczona została tablica poświęcona poległym w latach 1939-1945 mieszkańcom Marklowic. Umieszczono na niej nazwiska 13 osób, które zginęły w Oświęcimiu, Gusen i Marklowicach. Marklowice zostały wyzwolone dnia 1 maja 1945 roku, a już 8 maja rozpoczęły się zajęcia szkolne. Po wojnie kierownikiem szkoły został Karol Gzyl. Warunki były trudne. Dzieci siedziały w płaszczach, bo brak było opału.

Zajęcia prowadzono w pełnym zakresie do 1975 roku, kiedy to w wyniku reformy szkolnictwa i powstania tzw. Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zebrzydowicach dzieci z Marklowic od klasy piątej do ósmej musiały chodzić do szkoły w Zebrzydowicach. Pomimo zlikwidowania zbiorczych szkół gminnych, dzieci z Marklowic dalej uczęszcza do szkoły do Zebrzydowic.

W 1999 roku w wyniku reformy szkolnictwa szkoła stała się pełnooddziałową sześcioklasową szkołą podstawową. Pierwsi absolwenci opuścili ją w 2001 roku.

Do obecnej szkoły w 1989 roku doprowadzono gaz, a w 1994 roku szkoła przeszła gruntowny remont.

W 2000 roku Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych obchodziła zaszczytny jubileusz 100-lecia istnienia szkoły w obecnym budynku. Z tej okazji władze gminy nadały szkole prawo do posiadania sztandaru.

Obecnie szkoła jest placówką 6-cio klasową. Uczy się w niej 81 uczniów.

Dzięki mało licznym klasom każdy uczeń ma bliski, bezpośredni kontakt z nauczycielem. Nauka odbywa się w życzliwej, rodzinnej atmosferze. Ta atmosfera i opieka fachowej kadry pedagogicznej daje dzieciom poczucie stabilności i bezpieczeństwa.
W 2015r szkolna społeczność obchodziła jubileusz 115-lecia. Z tej okazji Rada Rodziców, przy udziale sponsorów wydała okolicznościowy kalendarz.