Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE
 
Nauczyciele

Nazwisko i imię nauczyciela

Stopień awansu

Wykształcenie

Nauczany przedmiot

DYREKTOR: Fuchs Jolanta

dyplomowany

wyższe mgr

edukacja wczesnoszkolna

Boruta Anita

mianowany

wyższe mgr

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

Górczyńska Renata

mianowany

wyższe mgr

religia

Klejczyk Beata

dyplomowany

wyższe mgr

język polski, biblioteka

Kłopeć Dorota

dyplomowany

wyższe mgr

WDŻ, pedagog szkolny

Król Lucyna

dyplomowany

wyższe mgr

edukacja wczesnoszkolna, historia

Kukla Dorota

mianowany

wyższe mgr

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Lose Aneta

mianowany

wyższe mgr

język angielski

Matuszyńska Magdalena

dyplomowany

wyższe mgr

matematyka, przyroda, muzyka

Mażarski Marek

mianowany

wyższe mgr

technika, zaj. techniczne

Pawlas Sylwia

mianowany

wyższe mgr

informatyka,zaj. komputerowe