Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE
 
Mocne strony

Mocne strony szkoły

 • osiągnięcia edukacyjne potwierdzone przez zewnętrzne sprawdziany klas VI, uzyskanie certyfikatu „Wiarygodna szkoła”
 • profesjonalna kadra pedagogiczna
 • mało liczne klasy sprzyjające integracji i indywidualizacji pracy
 • poczucie bezpieczeństwa, laureat ogólnopolskiego konkursu „Szkoła bez przemocy”
 • możliwość pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • brak zjawisk patologicznych typu alkohol, papierosy, narkotyki na terenie placówki
 • nauka języka obcego już od I klasy
 • bezpłatna nauka pływania
 • sprzyjające otoczenie szkoły (cisza, zieleń)
 • boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej,
 • plac zabaw z programu „Radosna szkoła”
 • nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjnych
 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne