Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE
 
Pedagog

Mgr Dorota Kłopeć pracuje w szkole w każdy poniedziałek w godzinach 800 - 1515 oraz w każdą środę w godzinach 1130- 1420. Prowadzi z dziećmi zajęcia indywidualne, dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne i terapeutyczne. Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek problemy, trudnosci między innymi w kontaktach z rówiesnikami, z bliskimi, czują się odrzuceni i nieakceptowani, brakuje im poczucia własnej wartoaci oraz nie potrafią radzić sobie ze stresem i niepowodzeniami mogą skorzystać z pomocy pedagoga. Również nauczyciele i rodzice mogą uzyskać porady ułatwiające im rozwiązanie trudnosci wychowawczych. Wszelkie informacje i wskazówki pedagogiczne zamieszczane są na gazetce pedagoga szkolnego obok sekretariatu szkoły.