Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE
 
Wspołpraca

Gminny Ośrodek Kultury
 • udział uczniów w imprezach sportowych
 • udział uczniów w imprezach kulturalnych
 • udział w gminnych konkursach

  Straż Pożarna
 • udział konkursach wiedzy pożarniczej, w konkursach plastycznych
 • pokazy strażackie
 • pomoc w przeprowadzeniu ewakuacji p/ pożarowej

  Policja
 • prelekcje dla uczniów dotyczące bezpieczeństwa i prewencji
 • zapobieganie sytuacjom kryzysowym
 • doraźne interwencje
 • monitorowanie sytuacji rodzinnej ( niebieska karta)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • bezpłatne obiady dla uczniów potrzebujących
 • program „Wyprawka szkolna”
 • stypendia szkolne

  Gminna Komisja AA
 • dofinansowanie wyjazdów uczniów
 • finansowanie zajęć pozalekcyjnych uczniów
 • zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej z dożywianiem dzieci
 • finansowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów
 • dofinansowanie wyjazdów uczniów
 • doposażenie szkoły w sprzęt sportowy